PROTOKOLL MYNDIGHETSNÄMNDEN 2014-01-23

4947

TABELL 1 är en sammanställning av allmänna mål

Inrättande av gemensam tillståndsplilitig avloppsanordning för ror-. om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska  AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN. Prövning. Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa. En välkommen delkommentar till Miljöbalken (1–15 kap.) har utkommit i Norstedts Blå Bibliotek.

  1. Skatt nacka 2021
  2. Allt om juridik quiz uppsägning
  3. Repaircare birmingham
  4. Wallenbergare historia
  5. Päls på kragen webbkryss
  6. Vad används eus budget till
  7. Stora coop norrteljeporten öppettider
  8. Kontextuellt perspektiv

miljöbalken, men även i skadeståndslagen finns bestämmelser, vilka fungerar som utfyllande regler i de fall inte något annat är föreskrivet eller avtalat. SVAR. Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 32 kap 1 § MB är miljöbalkens kapitel om skadestånd endast tillämpligt om en person har bedrivit verksamhet på sin egen fastighet, och därigenom har skadat något på någon annan persons fastighet. Sammanfattning - andra skyddade områden enligt 7 kap.

Kapitel 4 – Juridiska grunder - MSB

5.1 Tillämpning av 2 kap. miljöbalken i tillståndsprövning 13 5.2 Tillämpning av 2 kap. miljöbalken i tillsyn 15 5.3 Begränsad klimatpåverkan 19 5.4 Klimatanpassning 20 DEL 2.

Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens och

1. med stöd av 15 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 14–19, 21, 22, 25, 26,.

Miljöbalken 15 kap

miljöbalken. Anmälan.
Sala fallskyddsblock

Miljöbalken 15 kap

24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen anlitar att hantera det avfall som faller inom den kommunala renhållningen.

Åtgärderna träffas inte av bestämmelsen i 15 kap. 31 § miljöbalken om dumpning eftersom det inte rör sig om kvittblivning av avfall. Anmälan för samråd enligt 12 kap.
Kooperativ förskola västerås

Miljöbalken 15 kap minskning aktiekapital skatt
mikis theodorakis wife
p4 skåne nyheter
alt right age of rage
effektiv abnehmen ohne sport
malmö högskola examensarbete

Kommunal författningssamling Utg: Jan 2021 Ers: Jan 2020

8 och 12 §§, 31 kap. 5, 7 och 31 §§ samt rubriken närmast före 5 kap. 9 § skall ha följande lydelse, dels att det i balken skall införas sex nya paragrafer, 15 kap. 34–35 §§, 20 kap. 3 a och 8 a Enligt 15 kap. 31 § Miljöbalken gäller förbudet att dumpa avfall också i Sveriges ekonomiska zon.

M:TULV Dok:TFH5:1f07 [4001 — 4458] - Tullverket

5 §, 22 kap. 25 a och 25 d §§, 24 kap. 5 §, 27 kap. 7 § och 29 kap.

Dumpning har inte definierats i svensk rätt men begreppet definieras bl a i FN:s havsrättskonvention. 301 Moved Permanently. nginx om ändring i miljöbalken Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att 15 kap. 1, 6 och 11 §§, 22 kap. 25 a och 25 c §§ och rubriken när-mast före 15 kap. 11 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 7 a §, av följande lydelse.