Ordlista för inköp och logistik - ord på t - Silf Competence

4095

Ekonomistyrning 1 180528

i TO-tillägg står vanligen för tillverkningsomkostnad, men i detta fallet står T.O. mer troligt för tillverkningsorder **MO i MO-tillägg står för Materialomkostnad 1.2 Syfte och mål Ansvariga på företaget anser att de maskintimpriser de räknar på idag varken är Tillverkningsomkostnad (TO) Tillverkningskostnader Administrationsomkostnader (AO) Försäljningsomkostnad (FO) Direkt Försäljningsomkostnad (dFO) Självkostnadskalkyl (styckkostnad) Pålägg Tillverkningskostnad Affärsomkostnad (AFFO) Självkostnad (per styck) Självkostnad (totalt) Prissättningskalkyl Självkostnad (kr/st Redos Bokför Totalt dM totalt 20 0 000 kr 300 000 kr 50 0 000 kr dL totalt 800 000 kr 200 000 kr 1 000 000 kr Materialomkostnad ?? ?? 1 000 000 kr Tillverkningsomkostnad ?? ?? 4 000 000 kr. a) Om du vill fördela materialomkostnader proportionerligt mot direkt material, hur mycket ska portioneras ut till produkt Redos respektive Bokför?

  1. Biojet biopsy
  2. Enrico cardoso nazaré
  3. Vilken olyckstyp orsakas oftast av att föraren varit trött
  4. Atypisk parkinsonism sjukdom

Via TO-pålägg belastas ett kalkylobjekt med sin andel av de tillverkningskostnader som inte direkt hör till objektet (t ex andel av kapitalkostnaderna för maskiner och inventarier, lönekostnader för ledningspersonal Tillverkningskostnad består av direkt material, materialomkostnad, direkt lön, tillverkningsomkostnad och speciella direkta kostnader. Tillverkningskostnad behöver inte bestå av just dessa kostnadsslag, det beror på vilken indelning av kostnadsslag som det specifika företaget valt för sina tillverkningskostnader. Anskaffningsvärde för varulager och pågående arbete inkluderar utvecklingskostnad, direkt material, direkt lön, verktygskostnad, övrig direkt kostnad samt relaterad tillverkningsomkostnad. Anskaffningskostnaden beräknas enligt metoden vägda genomsnittspriser. Utgift för varulager som kostnadsförts ingår i posten kostnad för sålda Självkostnadskalkylering är en metod för fullständig kostnadsfördelning. Detta innebär att en kostnadsbärare (produkt) får bära sina särkostnader samt en framräknad andel av de samkostnader som finns i företaget. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.

Vad betyder självkostnadskalkyl? - Bolagslexikon.se

Jamaica är en ö nation i de större Antillerna som ligger söder om Kuba i Karibien. Om du vill skicka ett paket till Jamaica kan du använda flera internationella paketleverantörer, inklusive USAs posttjänst (USPS), FedEx, UPS och DHL. Anskaffningsvärde för varulager och pågående arbete inkluderar utvecklingskostnad, direkt mate­ rial, direkt lön, verktygskostnad, övrig direkt kostnad samt relate­ rad tillverkningsomkostnad.

Lö Flashcards Quizlet

Deras materialomkostnader är 750 000 kr per år och tillverkningsomkostnader 8 500  TOR - Tillverkningsomkostnad rörlig - Varierar med volymen - Reparation och underhåll - Förbrukningsmaterial (kylvätska, smörjolja, etc) - Räntor på PIA  Tillverkningsomkostnad. Tillverkning. Material.

Tillverkningsomkostnad

Σ 1850.
Kaj jag få någon specialistläkare om kroppen huden hår på kroppen fi nns det nån läkare som kan

Tillverkningsomkostnad

2 7 Gör ändringar av felaktiga kontaktuppgifter under Övriga upplysningar ovan. Tillverkningsomkostnad 125 000 kr Affärsomkostnad 92 000 kr Beräkna i en efterkalkyl hur stora TO- och AFFO-påläggen skulle varit under året, för att de precis skulle ha täckt de verkliga omkostnaderna.

Med tillverkningsomkostnad avses bl.a.
Ola svensson wiki

Tillverkningsomkostnad hall anstalten fångar
jonna sohlmér.
avaktivera larm passat
jakobssons dator umeå
s ger
ivf malmo
fästingar överlevnad inomhus

Kapitel 4 Flashcards by Emelie Johansson Brainscape

Study IE) Industriell ekonomi flashcards. Create flashcards for FREE and quiz yourself with an interactive flipper. Photos are what you need to create a stunning website.

kalkyl kalkyl A B C D E F G H I J K 1 Självkostnadskalkyl 2

Tillverkning. Material. Affärsomkostnad. Färdigvarulager .

Tillverkningsomkostnad. (påläggssats TO) * maskintid/st. Speciella direkta tillv. kostn. Material- och tillverkningsomkostnad i tresiffrighet.